04.10.2011 r. Wycieczka do Parku Źródliska

W poszukiwaniu unikalnych okazów przyrody wybraliśmy się do najstarszego łódzkiego parku. Duże wrażenie zrobiły na nas kilkusetletnie dęby, tulipanowiec amerykański, czy unikalny skrzydłowiec kaukaski. Spacer w otoczeniu jesiennych barw, a także możliwość obserwacji szykującego się do odlotu ptactwa dostarczyło nam wiele przyjemności i wzbogaciło naszą wiedzę o tutejszej florze i faunie.