06.05.2020r. „Droga do Wolności”

Konstytucja 3  Maja to jedno z najważniejszych wydarzeń historycznych w dziejach naszego narodu. Była ona fundamentem  demokracji i idei wolnościowych rodzących się w ówczesnej Europie. Tym wydarzeniom poświęciliśmy widowisko słowno-muzyczne, oparte na utworach poetyckich i pieśniach patriotycznych nawiązujących do tego okresu.