01.09.2020r. Widowisko słowno-muzyczne z okazji 81 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Krótkim wykładem dotyczącym przebiegu kampanii wrześniowej rozpoczęliśmy ten okolicznościowy koncert. Twórczość poetycka i piosenki partyzanckie, w wykonaniu naszego zespołu, wypełniły dalszą część tego widowiska i przywołały wspomnienia licznie zgromadzonej widowni.