03.02.2012 r. Spotkanie muzykoterapeutyczne

Terapia zajęciowa stanowi najpopularniejszą stała formę organizacji czasu wolnego mieszkańców. Szczególnym powodzeniem cieszą się cykliczne zajęcia muzykoterapeutyczne, a także zajęcia plastyczne.

Muzyka jest elementem skutecznie integrującym grupę, wywołującym pozytywne emocje i wyzwalającym wrażliwość estetyczną. Podobne cele realizujemy poprzez różne formy zajęć plastycznych.