Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ?Wymianę instalacji wodno ? kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, ETAP I polegający na wymianie zewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2 wraz z wykonaniem projektowanej studni S3?