Korekta do procedury przetargowej na Wymianę instalacji wodno ? kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, ETAP I polegający na wymianę zewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2 wraz z wykonaniem projektowanej studni S3

Zamawiający ogłasza, że w dokumentach stanowiących załączniki nr 1 i nr 5 dokonuje korekty, polegającej na nieokreśleniu stawki VAT.

Dyrektor

Beata Wendt – Biernacka

W załączeniu:

– Formularz oferty – korekta

– Wzór umowy – korekta