Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, ETAP I polegający na wymianie zewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2 wraz z wykonaniem projektowanej studni S3 – drugi przetarg