31.01.2023r. „Przeszłość wydobyta z ziemi”

Wystawa w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym, poświęcona rozwojowi człowieka na przestrzeni ponad 100 tysięcy lat, była celem naszej wycieczki. Naszych mieszkańców zainteresowały także wystawy etnograficzne prezentujące wieś polską okresu dwudziestolecia międzywojennego. Zwiedzanie zakończyliśmy na wystawie zbiorów numizmatycznych, zapoznając się z historią pieniądza na ziemiach polskich.