10.03.2023r. Religia Słowian

Tematyka kolejnego wykładu multimedialnego związana była z wierzeniami, mitami i praktykami kultowymi pradawnych Słowian. Prelegentka w przystępnej formie omówiła główne nurty religijne tamtego okresu, ze szczególnym uwzględnieniem symboliki pogańskich wierzeń.