27.02.2013 r. Kółko miłośników książęk

Zaprosiliśmy mieszkańców na spotkanie promujące nasz lokalny księgozbiór, przedstawiając wybrane pozycje literackie. Ponieważ książka w jej klasycznej postaci staje się, w dobie powszechnej cyfryzacji, coraz mniej popularna, postanowiliśmy uświadomić uczestnikom jej znaczenie, a poprzez wywołanie dyskusji na temat ulubionych autorów i gatunków książkowych zachęcić do aktywnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.