Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na ?Wymianę instalacji wodno ? kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, ETAP II polegający na wymianie pozomów kanalizacyjnych w części podpiwniczonej wraz z przykanalikiem do studni S1 i ETAP III polegający na wymianie poziomów zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji w części podpiwniczonej budynku i w kanałach półprzełazowych