01.03.2013 r. Prelekcja na temat udzielania pierwszej pomocy

Studenci Uniwersytetu Medycznego, w ramach odbywanych w naszym Domu praktyk, zorganizowali interesującą prelekcję dotyczącą udzielania pierwszej pomocy. Prelekcja wsparta prezentacją multimedialną ułatwiła komunikację między prowadzącymi wykład, a mieszkańcami i poszerzyła ich wiedzę w zakresie niezbędnych technik udzielania pomocy.