Unieważnienie przetargu na „Wymianę instalacji wodno ? kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, ETAP II polegający na wymianie poziomów kanalizacyjnych w części podpiwniczonej wraz z przykanalikiem do studni S 1 i ETAP III polegający na wymianie poziomów zimnej, ciepłej wody i cyrkulacji w części podpiwniczonej budynku i w kanałach półprzełazowych