Zawiadomienie o wyborze oferty – usługi restauracyjne

zawiadomienie o wyborze oferty – zapytanie o cenę