Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty – zapytanie o cenę na usługi restauracyjne i żywieniowe dla DPS w 2018 r.

zawiadomienie o ponownym wyborze oferty