Klauzula informacyjna dla monitoringu wizyjnego

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 zgodnie z artykułem 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana, że:

  1. Administratorem monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Łodzi, ul Rojna 15, 01-142 Łódź.

  2. Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi jest Anna Frąckowiak, e-mail: a.frackowiak@dpsrojna.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi.

  5. Monitoringiem wizyjnym w Domu objęto: parter, pierwsze piętro, drugie piętro, wejścia, ogród.

  6. Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa. Dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania (w zależności od wielkości nagrań), maksymalnie do 30 dni.

  8. Posiada Pani/Pan prawo do sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  9. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.