Przetarg nieograniczony na: „Roboty budowlane w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, polegające na wykonaniu instalacji elektrycznej na parterze i w piwnicy, opomiarowaniu wody ciepłej i zimnej oraz remoncie pomieszczeń