14.09.2018r. Wpływ alkoholu na organizm człowieka

W ramach projektu finansowanego z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Szkolny Związek Sportowy przeprowadził w naszym Domu cykl wykładów multimedialnych. Dotyczyły one w szczególności konsekwencji dla zdrowia wynikających z łączenia alkoholu i leków.