bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

“ŁÓDZKIE POMAGA” – II edycja

30.07.2021

“ŁÓDZKIE POMAGA” – II edycja

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi współrealizuje projekt grantowy pn. “Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii
i przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób, które znajdują się
w grupie ryzyka, w szczególności zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa epidemicznego pensjonariuszy i kadry Domów Pomocy Społecznej, zlokalizowanych
na terenie województwa łódzkiego oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się COVID-19
w instytucjach opiekuńczych, poprzez udzielanie grantów podmiotom prowadzącym zarejestrowane na terenie województwa łódzkiego DPS.

Wsparcie finansowe, było przeznaczenie na:
• zakup sprzętu i wyposażenia,
• zakup środków ochrony indywidualnej,
• zakup testów na COVID-19.

Łączna wysokość środków finansowych jakie otrzymał nasz Dom to 46 180,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi, wydatkował środki finansowe
w kwocie 45 950,02 zł. Wsparcie finansowe zostało wykorzystane zgodnie
z założeniami projektu.

Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 30.07.2021

Dokument oglądany razy: 1192
« inne aktualności