bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Witamy na stronie BIP Domu Pomocy Społecznej Rojna 15 w Łodzi

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 położony jest w zachodniej części Łodzi, na osiedlu Teofilów. Dom otoczony jest przepięknym parkiem, umożliwiającym mieszkańcom kontakt z przyrodą oraz odpoczynek i relaks w atmosferze spokoju.

Dom zarejestrowany jest w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego pod numerem PS 9014/50/DPS.

Placówka przeznaczona jest dla osób starszych (w podeszłym wieku). Mieści się w trzykondygnacyjnym budynku pozbawionym barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę.

Na terenie Domu znajduje się kuchnia, przestronna stołówka, która służy mieszkańcom nie tylko jako jadalnia, ale też jako miejsce licznych zabaw i spotkań oraz sale terapii zajęciowych. Dom dysponuje również gabinetem rehabilitacji. Na każdym piętrze znajdują się podręczne kuchenki, wyposażone w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego.
Dom dysponuje 92 miejscami. Posiada 38 pokoi jednoosobowych i 27 pokoi dwuosobowych, które spełniają określone przepisami standardy. Pokoje wyposażone są dodatkowo w telewizory, radia, sygnalizację przyzywową, telefony.

Na terenie Domu znajduje się również świetlica z telewizorem i podręczną biblioteką, a w holu na I i II piętrze wydzielone miejsca dziennego pobytu z dużym plazmowym telewizorem oraz kinem domowym.

Dom świadczy całodobowo usługi:

ZDROWOTNE:

zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, psychologicznej i rehabilitacyjnej – w ramach profilaktyki każdy mieszkaniec Domu ma wykonane co najmniej raz w roku badania  laboratoryjne, EKG, zapewniamy także dowóz na konsultacje specjalistyczne,

każdy mieszkaniec ze względu na stan zdrowia posiada indywidualny plan opieki,

zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne i przedmioty ortopedyczne.

OPIEKUŃCZE:

podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

WSPOMAGAJĄCE:

umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i kulturalno – oświatowej,
stymulowanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
umożliwienie realizacji potrzeb religijnych na terenie Domu.

AktualnościOpublikował: DPS Rojna
Publikacja dnia: 27.03.2015
Podpisał: Anna Frąckowiak
Dokument z dnia: 16.02.2015
Dokument oglądany razy: 34 286