bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.11.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania

Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w roku 2022.

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbednych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

umowa dzierżawy - wzór
zał. nr 1 do Umowy dzierżawy
umowa najmu pomieszczeń - wzór
Odpowiedzi na zapytania do SWZ usluga restauracyjna

Odpowiedzi na zapytania do SWZ usluga restauracyjna 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert


Przetarg na usługi restauracyjne w 2021 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zmieniony

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg na usługi restauracyjne w 2020 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Umowa dzierżaw
Umowa najmu pomieszczeń
Wykaz sprzętu do dzierżawy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Plan postępowań 2019r.Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 29.11.2021
Podpisał: DPS Rojna
Dokument z dnia: 06.09.2018
Dokument oglądany razy: 2 069