bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

“ŁÓDZKIE POMAGA”

18.12.2020

“ŁÓDZKIE POMAGA”

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi współrealizuje projekt grantowy pn. “Łódzkie pomaga”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych
w środowisku lokalnym.

Głównym celem projektu jest łagodzenie skutków epiemii COVID-19
i przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom dla osób, które znajdują się
w grupie ryzyka, w szczególności dla mieszkańców i kadry domów pomocy dpołecznej.

Wsparcie finansowe, było przeznaczenie na:

  • wypłatę dodatków do wynagrodzeń personelowi DPS (z wyłączeniem kadry medycznej),
  • zapewnienie możliwości noclegu dla personelu, poza miejscem zamieszkania,
  • utworzenie tymczasowych miejsc na kwarantannę dla pensjonariuszy i pracowników DPS.

Łączna wysokość środków finanowych jakie otrzymał nasz Dom to 347 287,50 zł.

W ramach projektu grantowego:

  • kwotę 111 857,50 zł przeznaczyliśmy na wypłate dodatków do wynagrodzeń dla pracowników Domu (z wyłączeniem pielęgniarek),
  • kwotę 45 662,28 zł przeznaczyliśmy na utworzenie 9 miejsc na kwarantannę dla mieszkańców celem ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2.

Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 18.12.2020

Dokument oglądany razy: 1556
« inne aktualności