bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w okresie od 01 marca 2023 roku do 28 lutego 2024 roku

Ogłoszenie
SWZ
Umowa dzierżawy - wzór
Umowa najmu pomieszczeń - wzór
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy - poprawiony

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

odpowiedzi na pytania do SWZ
odpowiedzi na pytania do SWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont chodników w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15.

Ogłoszenie o zamówieniu
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiar
Wniosek
Ustalenie wartości szacunkowej
Załącznik nr 1 do SWZ - opis zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie
Załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 7 do SWZ - wykaz osób
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy

Informacja z otwarcia ofert


Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15

Ogłoszenie o zamówieniu
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiar
Załącznik nr 1 do SWZ - opis zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie
Załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 7 do SWZ - wykaz osób
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy

Odpowiedzi na zapytania

inf. o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert


Przetarg na
"Remont nawierzchni utwardzonej w Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15"

Ogłoszenie o zamówieniu
SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
Projekt techniczny
Kosztorys i przedmiar
Załącznik nr 1 do SWZ - opis zamówienia
Załącznik nr 2 do SWZ - formularz ofertowy
Załącznik nr 3 do SWZ - oświadczenie
Załącznik nr 4 do SWZ - zobowiązanie
Załącznik nr 5 do SWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik Nr 6 do SWZ - wykaz robót budowlanych
Załącznik Nr 7 do SWZ - wykaz osób
Załącznik nr 8 do SWZ - wzór umowy
Typowe szczegóły konstr. nawierzchni - rysunek
Typowy szczegół wpustu deszczow. - rysunek
Zagospodrowanie terenu - rysunek

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w okresie od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

Ogłoszenie
SWZ
Wyposażenie kuchni
Umowa dzierżawy - wzór
Umowa najmu pomieszczeń - wzór
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi na pytania

informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

zawiadomienie o wyborze oferty na usługi restauracyjne


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w okresie od 16 lutego 2022 r. do 28 lutego 2023 r

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

Załącznik nr 1 - do umowy dzierżawy

Odpowiedź na pytania

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi restauracyjne dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15 w roku 2022.

Ogłoszenie
SWZ
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenia
Załącznik nr 4 - zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbednych zasobów Wykonawcy
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi i urządzeń
Załącznik nr 9 - Wzór umowy

umowa dzierżawy - wzór
zał. nr 1 do Umowy dzierżawy
umowa najmu pomieszczeń - wzór
Odpowiedzi na zapytania do SWZ usluga restauracyjna

Odpowiedzi na zapytania do SWZ usluga restauracyjna 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz unieważnieniu postępowania


Przetarg na usługi restauracyjne w 2021 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy zmieniony

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Przetarg na usługi restauracyjne w 2020 roku.

Ogłoszenie
Przykładowy jadłospis dekadowy
Umowa dzierżaw
Umowa najmu pomieszczeń
Wykaz sprzętu do dzierżawy
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy - warunki udziału
Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy, przesłanki wykluczenia
Załącznik nr 5 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 - Wykaz wykonanych usług
Załącznik nr 7 - Wykaz osób
Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi
Załącznik nr 9 - Wzór umowy na usługi resauracyjne

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty


Plan postępowań 2019r.Opublikował: Robert Zemła
Publikacja dnia: 15.02.2023
Podpisał: DPS Rojna
Dokument z dnia: 06.09.2018
Dokument oglądany razy: 4 978