DPS – Informacje podstawowe

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15  położony jest
w zachodniej części Łodzi, na osiedlu Teofilów. Dom otoczony jest przepięknym parkiem, umożliwiającym mieszkańcom kontakt z przyrodą oraz odpoczynek i relaks w atmosferze spokoju.

Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekle somatycznie chorych. Mieści się w trzykondygnacyjnym budynku pozbawionym barier architektonicznych, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.