Warunki mieszkaniowe

Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych, przystosowany
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę.

Na terenie Domu znajduje się kuchnia, przestronna stołówka, która służy mieszkańcom nie tylko jako jadalnia, ale też jako miejsce licznych zabaw
i spotkań oraz sale terapii zajęciowych.  Dom dysponuje również gabinetem rehabilitacji. Na każdym piętrze znajdują się podręczne kuchenki, wyposażone w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego.
Dom dysponuje 80 miejscami. Posiada 46 pokoi jednoosobowych i 17 pokoi dwuosobowych, które spełniają określone przepisami standardy. Pokoje wyposażone są dodatkowo w telewizory, radia, sygnalizację przyzywową, telefony.

Na terenie Domu znajduje się również świetlica z telewizorem i podręczną biblioteką, a w holu na I i II piętrze wydzielone miejsca dziennego pobytu
z dużym plazmowym telewizorem oraz kinem domowym.