Zasady przyjęć

Każda osoba, która wyrazi chęć zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Rojnej 15 w Łodzi, pierwsze kroki powinna skierować do ośrodka pomocy społecznej znajdującego się w dzielnicy, gdzie mieszka.
Po przyjęciu wniosku, ośrodek pomocy społecznej rozpoczyna procedury związane z przyjęciem do domu pomocy społecznej (wywiady środowiskowe, badania lekarskie itp.). Końcowym efektem jest wydanie przez ośrodek decyzji: o skierowaniu do domu pomocy społecznej, umieszczeniu w domu pomocy społecznej oraz o odpłatności za pobyt.
Na podstawie tych decyzji mieszkaniec zostaje przyjęty.

Aktualnie koszt pobytu w Domu wynosi 5.915 zł. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego świadczenia rentowego, emerytalnego, natomiast pozostałą część dopłacają osoby zobowiązane do alimentacji lub gmina, która wydaje decyzje.