Zakres usług

Dom świadczy całodobowo usługi:

ZDROWOTNE:

  • zapewnienie opieki lekarskiej, pielęgniarskiej,  psychologicznej i rehabilitacyjnej. W ramach profilaktyki każdy mieszkaniec Domu ma wykonane co najmniej raz w roku badania laboratoryjne, EKG, zapewniamy także dowóz na konsultacje specjalistyczne,
  • każdy mieszkaniec ze względu na stan zdrowia posiada indywidualny plan opieki,
  • zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne i przedmioty ortopedyczne.

OPIEKUŃCZE:

  • podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców,
  • pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

WSPOMAGAJĄCE:

  • umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i kulturalno – oświatowej,
  • stymulowanie kontaktów z rodziną i środowiskiem,
  • zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
  • umożliwienie realizacji potrzeb religijnych na terenie Domu.