13.11.2017r. „Droga do wolności”

Odzyskanie niepodległości przez Polskę to wyjątkowa data w kalendarzu. Przedstawienie słowno-muzyczne o tematyce patriotycznej, w wykonaniu mieszkańców Domu, było ukoronowaniem tej wzniosłej uroczystości.