Korekta do procedury przetargowej naWymiana instalacji wodno ? kanalizacyjnej w budynku Domu Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Rojnej 15, ETAP I polegający na Wymianę zewnętrznego przyłącza kanalizacji sanitarnej od studni S1 do studni S2 wraz z wykonaniem projektowanej studni S3